Злато на конец, силикон или кожа

3.67 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

367 лв.

3.14 гр. x 91.5 лв.

Злато 14к/585

287 лв.

1.85 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

185 лв.

1.8 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

180 лв.

1.8 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

180 лв.

1.8 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

180 лв.

1.8 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

180 лв.

1.8 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

180 лв.

1.8 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

180 лв.

1.57 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

157 лв.

1.33 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

133 лв.

1.24 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

124 лв.

1.15 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

115 лв.

1.08 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

108 лв.

1.07 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

107 лв.

1 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

100 лв.

0.98 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

98 лв.

0.95 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

95 лв.

0.92 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

92 лв.

0.9 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

90 лв.

0.88 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

88 лв.

0.83 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

83 лв.

0.81 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

81 лв.

0.8 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

80 лв.

0.75 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

75 лв.

Запазен

0.62 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

62 лв.

0.55 гр. x 100 лв.

Злато 14к/585

55 лв.