Размери пръстени на евтино злато

обиколка (mm) обиколка (inch) Северна Америка Англия,
Австралия,
Нова заландия

Китай,


Япония,
Южна Америка

Индия

Италия, 

Испания,
Щвейцария,
Швеция

36.5 1.44 0        
37.2 1.46 ¼        
37.8 1.49 ½ A      
38.5 1.51 ¾      
39.1 1.54 1 B 1    
39.7 1.56      
40.4 1.59 C     0.5
41 1.61   1 1
41.7 1.64 2 D 2 2 1.75
42.3 1.67     2.25
42.9 1.69 E 3 3 3
43.6 1.72   4 3.5
44.2 1.74 3 F 4   4.25
44.8 1.77 5 5 4.75
45.5 1.79 G     5.5
46.1 1.82 6 6 6
46.8 1.84 4 H 7   6.75
47.4 1.87   7 7.5
48 1.89 I 8 8 8
48.7 1.92 J   9 8.75
49.3 1.94 5 9   9.25
50 1.97 K   10 10
50.6 1.99 10   10.5
51.2 2.02 L   11 11.25
51.9 2.04 6 11 12 11.75
52.5 2.07 M 12   12.5
53.1 2.09 13 13 13.25
53.8 2.12 N     13.75
54.4 2.14 7 14 14 14.5
55.1 2.17 O   15 15
55.7 2.19 15   15.75
56.3 2.22 P   16 16.25
57 2.24 8 16 17 17
57.6 2.27 Q     17.5
58.3 2.29 17 18 18.25
58.9 2.32 R   19 19
59.5 2.34 9 18   19.5
60.2 2.37 S   20 20.25
60.8 2.39 19 21 20.75
61.4 2.42 T     21.5
62.1 2.44 10 20 22 22
62.7 2.47 10¼ U 21 23 22.75
63.4 2.49 10½ 22   23.25
64 2.52 10¾ V   24 24
64.6 2.54 11 23 25 24.75
65.3 2.57 11¼ W     25.25
65.9 2.59 11½ 24 26 26
66.6 2.62 11¾ X     26.5
67.2 2.65 12 25 27 27.25
67.8 2.67 12¼ Y   28 27.75
68.5 2.7 12½ Z 26   28.5
69.1 2.72 12¾   29 29
69.7 2.75 13   27 30 29.75
70.4 2.77 13¼ Z1     30.5
71 2.8 13½     31 31
71.7 2.82 13¾ Z2   32 31.75
72.3 2.85 14 Z3     32.25
72.9 2.87 14¼     33 33
73.6 2.9 14½ Z4     33.5
74.2 2.92 14¾     34 34.25
74.8 2.95 15     35 34.75
75.5 2.97 15¼       35.5
76.1 3 15½     36 36.25
76.8 3.02 15¾       36.75
77.4 3.05 16     37 37.5